Burmistrz podzielił pieniądze na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione

w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Najwięcej, bo 12 tys. złotych otrzyma UKS "Gimnazjum" na zadanie pn."Całoroczna organizacja szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich". Blisko 10 tys. otrzymały również UKS "Jedynka" oraz LKS POM Strzelce Kraj. Poniżej pełne wyniki konkursu.  

Share

REKLAMA

REKLAMA