Obrady Strzeleckiej Rady Gospodarczej

Dziś odbyły się obrady Strzeleckiej Rady Gospodarczej. Grupa doradców burmistrza złożona z przedstawicieli  strzeleckich firm, lokalnych przedsiębiorców, pracowników oświaty i KSSSE będzie szukać sposobów na poprawę sytuacji na rynku pracy.

Jak informuje UM są już pierwsze ustalenia. W Gimnazjum mają być organizowane spotkania z doradcą zawodowym. Gmina i powiat opracują najkorzystniejsze ścieżki kariery dla strzeleckich uczniów. Przedsiębiorcy ujednolicą ofertę praktyk zawodowych. Na stronie www.strzelce.pl będą publikowane informacje o dotacjach dla nowych i przyszłych właścicieli firm.

Co z wielką fabryką żywności? 

Od konferencji minęło prawie pół roku a potężnego inwestora z Szwajcarii nikt nie widział. Inwestycja miała być niemal pewna,a dziś chyba wszyscy już o niej zapomnieli i patrzą w przyszłość. Podobny problem mają władze w Zamościu, gdzie również miała stanąć fabryka. 

foto: UM Strzelce

Share

REKLAMA

REKLAMA