Głosuj na projekt w ramach budżetu obywatelskiego!

Prezentujemy listę projektów dopuszczonych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Każdy mieszkaniec gminy może zagłosować maksymalnie na 3 projekty. Urny wraz z kartami dostępne będą w Urzędzie Miejskim, Punkcie Informacji Turystycznej,

Strzeleckim Ośrodku Kultury oraz w miejscach wyznaczonych przez sołtysów poszczególnych sołectw.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego:

1. Rewitalizacja stawu w miejscowości Buszów, utworzenie miejsca rekreacji
2. „Niepełnosprawni dla miasta"
3. Budowa boiska do piłki siatkowej (plażowej) [Sidłów]
4. Budowa siłowni zewnętrznej [Sidłów]
5. Budowa chodnika [Sidłów]
6. Plac zabawowo-sportowy [Gardzko]
7. Rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Bronowice na potrzeby mieszkańców
8. „Zielona wizytówka" [teren przed wejściem do budynku Publicznego Gimnazjum (dziedziniec) w Strzelcach Krajeńskich]
9. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobrówku jako miejsca spotkań i integracji mieszkańców
10. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bronowicach
11. „Bajkowy świat Żabicka"
12. Bezpieczne Osiedle Królów Polski. Budowa progów zwalniających na ul. Poznańskiej oraz oświetlenie na ul. Gwiaździstej
13. Bezpieczne Osiedle Królów Polski. Budowa brakującego chodnika na ul. Zygmunta Starego i ul. Poznańskiej
14. Bezpieczne Osiedle Królów Polski. Budowa brakującego chodnika na Przemysława II
15. Parking i mundury dla strzeleckiej kultury
16. Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu [Wielisławice]
17. Świat Małego Odkrywcy [Przedszkole Samorządowe nr 2 w Strzelcach Krajeńskich]
18. Przebudowa drogi [Czyżewo]
19. Plac Relaksacyjny [Czyżewo]
20. Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym [Brzoza]
21. Letnie miejsce spotkań integracyjnych [Brzoza]
22. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Brzozie

Każdy mieszkaniec gminy może zagłosować maksymalnie na 3 projekty. Urny wraz z kartami dostępne będą w Urzędzie Miejskim, Punkcie Informacji Turystycznej, Strzeleckim Ośrodku Kultury oraz w miejscach wyznaczonych przez sołtysów poszczególnych sołectw (warto dodać, że mieszkaniec Buszowa może głosować na projekt dotyczący np. Strzelec i odwrotnie). Karty do głosowania będzie można też pobrać ze strony www.strzelce.pl
Głosowanie rozpocznie się 12 czerwca, a zakończy ostatniego dnia miesiąca (30 czerwca).

Karta do głosowania: Pobierz

 

Share

REKLAMA

REKLAMA