Strzelce: 15 tysięcy złotych na własną firmę! Ruszył nabór

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od dnia 14.09.2015 r. do dnia 25.09.2015 r., w ramach środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach naboru Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przyzna 12 dotacji. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 15 000,00 zł.

Projekt pn."Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 29 roku życia w powiecie strzelecko-drezdeneckim" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do osób bezrobotnych w szczególności do:
a) osób bezrobotnych niepełnosprawnych
b) osób o niskich kwalifikacjach
c) osób długotrwale bezrobotnych.
Powiatowe Urzędy Pracy kwalifikując osoby do projektu w przypadku osób długotrwale bezrobotnych posługują się definicją unijną czyli przez osoby długotrwale bezrobotne rozumiane są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Przez osoby po 29 roku życia rozumie się osoby w wieku 30 lat i więcej.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl oraz w:
1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, pokój nr 20.
2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
3. Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędy Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

/-/ mgr Marlena Płotecka
-Dyrektor PUP

 

Share

REKLAMA

REKLAMA