Strzelce w dobrej kondycji finansowej - ranking zadłużenia samorządów.

W rankingu opublikowanym przez WSPÓLNOTĘ Strzelce Krajeńskie znalazły się na 80 miejscu jeżeli chodzi o miasta powiatowe o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r. i na 150 miejscu w rankingu zadłużenia miast powiatowych w końcu 2014 r.

W jakiej finansowej kondycji znajduje się Gmina i Miasto Strzelce Krajeńskie? O komentarz rankingu poprosiliśmy Burmistrza Strzelec - Mateusza Federa. Poziom zadłużenia Strzelec Krajeńskich zgodnie z opublikowanym przez „Wspólnotę" wykazem na koniec 2014 roku wynosi 31,57% wykonanych dochodów budżetu. Nieobowiązujący obecnie limit zadłużenia wynosił 60,00% dochodów. Gmina Strzelce Krajeńskie plasuje się więc w połowie dopuszczalnego limitu zadłużenia, co jest sytuacją dobrą. Potwierdza to także zajęte 150 miejsce w rankingu „Wspólnoty" na 267 miast powiatowych. W kategorii „zadłużenie", im niższa pozycja na liście, tym lepsza sytuacja finansowa samorządu. - mówi Burmistrz - Mateusz Feder.

A co z naszą zdolnością kredytową? Zdolność kredytowa miasta Strzelce Krajeńskie, rozumiana jako przeciętną wielkość nadwyżki operacyjnej w latach 2012-2014, wyrażona procentem do łącznych dochodów budżetowych wynosi 10,92%. W opublikowanym rankingu Strzelce Krajeńskie zajęły miejsce 80 na 267 miast powiatowych. W kategorii „zdolność kredytowa", im wyższa pozycja na liście, tym sytuacja finansowa samorządu jest lepsza. Zajęcie miejsca 80-tego świadczy o stabilnej, dobrej zdolności kredytowej. Jednakże z uwagi na to, że w kategorii tej brana jest pod uwagę średnia zdolność z trzech lat budżetowych, należy ostrożnie przyjmować opublikowane wskaźniki, które w każdym kolejnym roku będą ulegać zmianie - mówi Burmistrz. 

Wiadomo, że nowe inwestycje, szczególnie z Unii Europejskiej związane są z koniecznością zaciągania kredytów, czy w najbliższym czasie będziemy się zadłużać, czy spłacać zadłużenie? Gmina Strzelce Krajeńskie znajduje się w dobrej sytuacji finansowej o czym świadczą zajęte pozycje na liście „Wspólnoty". W kolejnych latach budżetowych planowane jest zaciągnięcie nowych zobowiązań finansowych przy jednoczesnej spłacie zobowiązań już istniejących. Nie przewiduje się ogólnego zwiększenia obecnego poziomu zadłużenia.

Warto powiedzieć, że na szczycie tego rankingu znajdują się Gminy w naszym pobliżu. Sąsiednie Pełczyce w rankingu zadłużenia znajdują się na drugim miejscu. Kiepską sytuację finansową ma również Recz i Lipiany. 

Pełen ranking dostępny jest na stronie wspólnoty, :http://wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/Andrzej_Gniadkowski/Ranking_-_zadluzenie_samorzadow.pdf

 

Share

REKLAMA

REKLAMA