W Strzelcach ruszył "Program Oddłużeniowy"

Z początkiem listopada w Gminie Strzelce Krajeńskie został uruchomiony Program Oddłużeniowy oraz Program Świadczeń Rzeczowych.

Czym jest program oddłużeniowy i świadczeń rzeczowych?

Program oddłużeniowy ma na uwadze udzielenie pomocy w przezwyciężaniu trudności osobom i rodzinom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej, które nie są w stanie spłacić zaległych należności oraz w celu zmotywowania lokatorów do regularnego wnoszenia opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych. 
Program świadczeń rzeczowych ułatwia spłatę zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu, osobą będącym w trudnej sytuacji materialnej w formie odpracowania zaległości czynszowych na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o w Strzelcach Krajeńskich.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O uczestnictwo w Programie Oddłużeniowym mogą ubiegać się osoby, które: zajmują lokale należące do mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskie na podstawie umowy najmu lub mają ustalone odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, pozostają w zwłoce z zapłatą za co najmniej 6 pełnych okresów płatności, spełniają odpowiednie kryteria dochodowe uzależnione od wysokości najniższej emerytury, złożą wniosek o przystąpienie do Programu do 30.04.2016r, w czasie realizacji programu opłaty za użytkowanie z lokalu będą wnosić na bieżąco oraz w pełnej wysokości,spłacą należną kwotę objętą porozumieniem w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące.

O uczestnictwo w Programie Świadczeń Rzeczowych mogą ubiegać się osoby, które zajmują lokale należące do mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskie na podstawie umowy najmu lub mają ustalone odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, pozostają w zwłoce z zapłatą za co najmniej 6 pełnych okresów płatności, złożą wniosek o przystąpienie do Programu do 30.04.2016r, w czasie realizacji programu opłaty za użytkowanie z lokalu będą wnosić na bieżąco oraz w pełnej wysokości, prowadzą wspólnie z Dłużnikiem gospodarstwo domowe i są pełnoletnie.

Więcej informacji znajduje się na stronie pgk-strzelce.pl oraz strzelce.pl

źródło: pgk-strzelce.pl, UM Strzelce

 

Share

REKLAMA

REKLAMA