Program „Rodzina 500+” rusza w kwietniu przyszłego roku!

Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacane od drugiego kwartału przyszłego roku. Proponowane rozwiązanie ma zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

Czym jest projekt "Rodzina 500 +"?

Projekt „Rodzina 500+" to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 roku życia. Świadczenie to częściowo pokryje wydatki na wychowanie dziecka.

Kto będzie mógł ubiegać się o świadczenia?

Ubiegając się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł., w przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium wyniesie 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać i nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego, a więc co roku trzeba będzie potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. Gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach.

Jak będzie można złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać przez Internet. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym. Świadczenie wychowawcze wypłacane będzie przez urząd miasta, gminy lub ośrodek pomocy społecznej.

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci można znaleźć tutaj, zaś więcej informacji na stronie ministerstwa.

grafika: www.premier.gov.pl

źródło: lubuskie.uw.gov.pl

Share

REKLAMA

REKLAMA