Gmina Strzelce dostanie około 1,5 mln na remonty dróg!

17 maja br. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę rankingową operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zatwierdzenie listy operacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego pozwoli na podpisanie umów z Beneficjentami, do wysokości limitu środków dostępnych dla Województwa Lubuskiego tj.17 196 824 Euro. Wnioskowana kwota pomocy 120 pozytywnie ocenionych wniosków, które uzyskały minimum 9 pkt wynosi 73 875 318,00 zł. Podpisanie umów zaplanowane jest na 25 maja 2016 roku na godzinę 9:00 w sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego. Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwał od 30 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku wpłynęło 162 wniosków na kwotę pomocy 106 365 679 zł

Wszystkie wnioski ze Strzelec przeszły 

Gmina Strzelce Krajeńskie dostanie około 1,5 mln zł na remonty dróg min. w Ogardach, Gilowie, Gardzku, Sidłowie i Brzozie.

1. Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Sidłów, Gardzko i Ogardy

2. Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza

3. Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Gilów w Gminie Strzelce Krajeńskie

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich również informuje, że złożone przez nie wnioski uzyskały akceptację. Będzie to łącznie ponad 1,8 mln złna realizację dwóch zadań

1) Zmiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1381F Gardzko-Zwierzyn km 0+000 – 2+765.878 - całkowity koszt operacji: 1 476 773,49 zł

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F Bierzwnik-Kolsk-Dobiegniew na odcinku Dobiegniew-Osiek km 0+000
– 0+969.539 - całkowity koszt operacji: 1 401 554,34 zł

źródło: lubuskie.pl/

 

Share

REKLAMA

REKLAMA