Ponad 2 miliony na termomodernizację warsztatów ZS CKU w Strzelcach Kraj.

Dnia 24 października br. zarząd województwa przyjął listę rankingową dotyczącą dofinansowania projektów związanych z termomodernizacją, na której znalazł się wniosek złożony przez powiat Strzelecko-Drezdenecki.

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 37 wniosków o dofinansowanie. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 90 mln zł, natomiast ich łączna całkowita wartość to ponad 114 mln zł. Powiat Strzelecko-Drezdenecki znalazł się na liście rankingowej, tym samym otrzymując dofinansowanie na „Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich". - czytamy na stronie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. 

W ramach projektu przewiduje się następujące działania związane z głęboką termomodernizacją budynku warsztatów szkolnych ZS CKU im. S. Biedrzyckiego: modernizację i docieplenie przegród pionowych i poziomych (ścian i dachów), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, modernizację oświetlenia wewnętrznego, wdrożenie systemu zarządzania i monitorowania energią (TIK), wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z odbiornikami ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii – panele fotowoltaiczne o mocy znamionowej 20 kWp.

Przewiduje się, iż dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele główne: zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku; redukcja emisji CO2; optymalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez wdrożenie energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego w budynku oraz zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie gospodarki energetycznej Powiatu poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej.

Łączny koszt zadania wyniesie 2 028 589,22 zł, z czego wnioskowano o dofinansowanie w maksymalnej możliwej wysokości 85%, tj.: o kwotę 1 708 579,79 zł. Planuje się, iż projekt zrealizowany zostanie do 30.09.2017r.

 

źródło: fsd.pl

Share

REKLAMA

REKLAMA