Ponad 7 mln zł na szkolnictwo zawodowe w powiecie strzelecko-drezdeneckim

22 grudnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze nastąpiło podpisanie umów o dofinansowanie w ramach realizowanego projektu pozakonkursowego z Podziałania 8.4.1 RPO – Lubuskie 2020 pt.: „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT".

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. W ramach projektu realizowane będą trzy typy działań wspierające kształcenie zawodowe, tj:

I. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,
II. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU,
III. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny realizuje projekt dofinansowany z ww. Poddziałania pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim". Wartość projektu to 7 314 007,34 zł.

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z lokalnym rynkiem pracy w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdą Państwo pod linkiem: Zobacz

źródło: lubuskie.pl oraz fsd.pl

Share

REKLAMA

REKLAMA