Ranking dochodów powiatów - odległe miejsce strzelecko-drezdeneckiego

Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin oraz powiatów. W zestawieniu odległe miejsce zajął powiat strzelecko-drezdenecki.

Z zestawienia wynika, że średnie dochody podatkowe na jednego mieszkańca dla wszystkich powiatów wynoszą 216,38 zł. Najzamożniejszym powiatem, według danych Ministerstwa Finansów jest Warszawa, której dochody podatkowe na jednego mieszkańca wynoszą 582,54 zł - dla porównania najniższe dochody z podatków osiągnął powiat kazimierski - wpływy wyniosły 75,33zł na mieszkańca.  Powiat strzelecko-drezdenecki w zestawieniu zajął 277 miejsce, uzyskując dochody w kwocie 129,21 zł na mieszkańca. Dla porównania dochody sąsiednich powiatów:
powiat międzyrzecki: 151,36 / mieszkańca
powiat myśliborski: 138,55 zł / mieszkańca
powiat choszczeński: 127,24 / mieszkańca

Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2015 r. wg stanu na 30 czerwca 2016 r.

źródło: www.mf.gov.pl

Share

REKLAMA

REKLAMA