Burmistrz z absolutorium, SOK ze stratą ponad 200 tys.zł na koniec 2016 roku

Burmistrz otrzymał absolutorium, natomiast tłumaczyć ze straty musiał się Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury, który rok 2016 zamknął ze stratą ponad 200 tys. złotych!

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej strzeleccy radni dopytywali z czego wynikała w bilansie sporządzonym na 31.12.2016 r. przez Strzelecki Ośrodek Kultury strata na kwotę 202 tysięcy złotych.  Uwagę na tą kwestię zwrócił Radny Marcin Dźwigalski. Radny dopytywał o stan finansów Strzeleckiego Ośrodka Kultury, czy nie zabraknie pieniędzy na płace i działalność bieżącą w 2017 roku oraz o to, w jaki sposób Dyrektor Szurko zamierza naprawić sytuację finansową jednostki.

Do dyskusji na temat finansów Strzeleckiego Ośrodka Kultury włączyli się inni radni. Mirosława Niedźwiedź mówiła, że czuje się zniesmaczona sytuacja, ponieważ 99% radnych nie widziało, że taka strata w SOK wystąpiła, bo radni są niedoinformowani i nie otrzymują wszystkich sprawozdań, natomiast radna Bożena Mrożek poprosiła o wykaz imprez na ten rok, z podaniem kwot zabezpieczonych na poszczególne projekty.

Dyrektor Szurko tłumaczył, że powstała strata jest wynikiem poniesionych kosztów związanych z organizacją jubileuszowych Obchodów 730 lecia Miasta Strzelec Krajeńskie i nieotrzymaniem w 2016 refundacji z Euroregionu Pro Europa Viadrina, ponieważ wniosek o środki pozabudżetowe do Euroregionu został złożony 16 grudnia 2016 r. na kwotę 34.928 Euro i SOK czeka na refundację. Ponadto na wykazaną stratę wpływ miały także odpisy amortyzacyjne w kwocie ponad 60 tys. zł. 

Ośrodek Kultury rok 2016 zamknął ze stratą, ale Burmistrz Strzelec Krajeńskich otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok - radni byli jednogłośni. Pełną relację z sesji można przeczytać tutaj - czytaj

 

źródło: na podstawie informacji z obrad XXXV
zwyczajnej sesji RM w Strzelcach Kraj.

 

Share

REKLAMA

REKLAMA