W powiecie strzelecko-drezdeneckim będzie "kasa na wnuczka"

Opiekunowie otrzymywać będą prawie 850 zł przez 16 miesięcy. Jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak to rozwiązanie tańsze i lepsze niż budowa i tworzenie żłobków.

– Nikt tak dobrze nie zajmie się wnuczkiem jak babcia, czy dziadek – wyjaśnia marszałek. Na realizację pilotażowego projektu samorząd przeznaczył 5 mln zł. Będzie on realizowany w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim i żagańskim. Kolejny konkurs na realizację zadania zostanie ogłoszony w sierpniu na kwotę 7,5 mln zł.

Samorząd województwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekty, które służą zrównoważonemu rozwojowi województwa pod względem społecznym i terytorialnym - to jest jeden z priorytetów Strategii Rozwoju Województwa. Wiele z nich służy włączeniu społecznemu.

Jednym z takich działań jest pilotażowy program "Wnuczęta w dobrych rękach". - Dajemy pieniądze babciom i dziadkom, którzy chcą się zająć swoim wnukami - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Ale to nie wyczerpuje projektu. 

- W tych powiatach mamy dobrze prowadzone spółdzielnie socjalne, które w późniejszym okresie będą partnerem dla babć i dziadków, którzy podejmą decyzję o współpracy lub założeniu własnej firmy i dalszego działania w zakresie opieki społecznej. Chcemy przeszkolić uczestników projektu, wykorzystać wiedzę psychologów, socjologów, doradców zawodowych. Do współpracy chcemy zaprosić także uczniów gimnazjów i szkół średnich – chodzi o integrację wiekową, a także pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym – wyjaśnił wicemarszałek Romuald Gawlik. - Osoba, która weźmie udział w szkleniach w ramach projektu mogłaby w przyszłości świadczyć pomoc także osobom starszym – dodał.

Zdaniem Małgorzaty Jażdżewskiej – dyrektor departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL, projekt pozwoli na aktywizację osób starszych. - 20 proc. ludności województwa to emeryci, którzy często chcieliby pracować, ale rynek pracy ma ograniczenia. Ten projekt spowoduje aktywizację tych ludzi – wyjaśniła.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie. Partnerami: Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec" oraz Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost".

źródło i foto: lubuskie.pl

 

Share

REKLAMA

REKLAMA