Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim

Projekty z zakresu kultury i edukacji w gminie Deszczno oraz powiatach strzelecko-drezdeneckim, świebodzińskim i międzyrzeckim otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Umowy na dofinansowanie podpisał 27 grudnia członek zarządu województwa Marcin Jabłoński. Łączna wartość przyznanego dofinansowania to blisko 6,5 mln zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich planuje się wyposażenie pracowni dla kierunków kucharz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich zostaną doposażone pracownie: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku zostaną doposażone pracownie w kierunkach: technik hotelarstwa, technik budownictwa oraz sprzedawca, a także SZOK, oraz dokonana modernizacja/rozbudowa/budowa pracowni technik hotelarstwa. Na bazie zmodernizowanej infrastruktury powstaną nowoczesne pracownie i specjalistyczne pomieszczenia do nauki zawodów w różnych obszarach kształcenia, co przyczyni się do poprawy warunków kształcenia zawodowego i egzaminowania.

Całkowita wartość projektu: 1,6 mln zł; dofinansowanie RPO L-2020: 984 tys. zł

źródło: lubuskie.pl

Share

REKLAMA

REKLAMA