Trzebicz nagrodzony w konkursie 'Najpiękniejsza Wieś Lubuska'

W tym roku konkurs „Najpiękniejsza Wieś Lubuska" organizowany przez Urząd Marszałkowski miał swój jubileusz. Po raz dziesiąty miejscowości wiejskie z całego województwa stanęły w szranki o tytuł „najpiękniejszej".

Celem konkursu jest identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazywanie tych informacji. Jury zwraca zwykle uwagę na społeczne zaangażowanie miejscowej ludności w życie i codzienność wsi. Docenia się kultywowanie tradycji, przekazywanie wartości i obyczajów oraz szeroko rozumiany rozwój miejscowości. Ważnym aspektem oceny jest także stwarzanie przestrzeni do realizacji nowych pomysłów, które jednoczą mieszkańców tak starszego, jak i młodszego pokolenia.

Zgłoszone wsie po wstępnych kwalifikacjach wizytowali przedstawiciele komisji, i na tej podstawie wyłoniono zwycięzców. Cieszy nas ogromnie, że doceniono starania Pani sołtys - Pauliny Pieluszczak - Suchodolskiej i wszystkich mieszkańców Trzebicza, honorując ich trzecim miejscem. 7 października Burmistrz Drezdenka z przedstawicielami sołectwa odebrali w Zielonej Górze nagrodę - czek na 10 tys. zł.

Serdeczne gratulacje!

źródło: UM Drezdenko

Share

REKLAMA

REKLAMA