Elektrociepłownia na biogaz, czyli „zielona energia" w Dobiegniewie

Polska Grupa Biogazowa – lider produkcji biogazu w Polsce – planuje w gminie Dobiegniew budowę elektrociepłowni na biogaz rolniczy.

Elektrociepłownia na biogaz miałaby zostać wybudowana Dobiegniewie przy ulicy Nowomłyńskiej. W pierwszym etapie inwestycji powstać ma instalacja o mocy elektrycznej do 1 MW. W zależności od sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii realizowany będzie drugi etap – ewentualne zwiększenie mocy do 1,5 MW.

Kim jest inwestor?

Inwestorem jest Polska Grupa Biogazowa. Firma posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w obszarze energetyki odnawialnej - na rynku istnieje od 2007 r.

Głównym obszarem działalności Grupy jest produkcja energii elektrycznej i ciepła z biogazu rolniczego oraz świadczenie usług powiązanych z sektorem odnawialnych źródeł energii. Spółka dysponuje wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji i zarządzaniu tego typu zakładami. Obecnie Polska Grupa Biogazowa eksploatuje 7 elektrociepłowni na biogaz rolniczy, które zlokalizowane są w różnych częściach Polski – województwa: zachodniopomorskie (2 instalacje), podlaskie (3 instalacje), mazowieckie (1 instalacja), podkarpackie (1 instalacja).

Spółka jest na etapie dynamicznego rozwoju, w związku z tym do końca 2020 r. planuje uruchomić 11 nowych elektrociepłowni, a za 2 lata będzie to już 26 instalacji, zlokalizowanych w 8 województwach.

Polska Grupa Biogazowa nie jest w żaden sposób powiązana z budową elektrociepłowni na biogaz w gminie Drezdenko.

Jak działa elektrociepłownia na biogaz?

Elektrociepłownia na biogaz rolniczy służy do produkcji biogazu, który obok m.in. słońca, wody czy wiatru, jest jednym z odnawialnych źródeł energii. Produkcja biogazu umożliwia zagospodarowanie w ekologiczny i bezpieczny sposób bioodpadów (tzw. biomasy) oraz przetworzenie ich na energię elektryczną i ciepło.

Biogaz powstaje w wyniku fermentacji metanowej, a substratem służącym do jego wytworzenia jest biomasa pochodząca z przetwórstwa rolno-spożywczego oraz hodowli, m.in. kiszonka z roślin energetycznych (np. kukurydzy, traw, żyta), odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego (m.in. wysłodki buraczane), gnojowica itp. W planowanej w Dobiegniewie biogazowni nie będzie wykorzystywana odpadowa tkanka zwierzęca. Surowce pozyskiwane będą z lokalnych zakładów produkcyjnych i przetwórczych  oraz z gospodarstw rolnych.

Elektrociepłownie na biogaz rolniczy stanowią alternatywę dla paliw kopalnych (np. węgla), których spalanie w elektrociepłowniach czy gospodarstwach domowych powoduje ogromne zanieczyszczenia i tym samym nieodwracalne zmiany klimatyczne. Ostatnio padł kolejny rekord stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Niepokojące zmiany klimatyczne stały się rzeczywistością - obecnie są one widoczne chociażby w długotrwałych suszach (skutkujących nieraz niebezpiecznymi pożarami) czy nagłych zjawiskach atmosferycznych. Większość z tych zjawisk niestety negatywnie odbija się na branży rolniczej i spożywczej. Dla przeciętnego konsumenta oznacza przede wszystkim wzrost cen żywności, zwłaszcza warzyw i owoców.
Transformacja energetyczna oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowni rolniczych, stają się absolutną koniecznością.

Czy elektrociepłownia na biogaz jest bezpieczna dla otoczenia?

Elektrociepłownia na biogaz rolniczy jest w pełni bezpieczna dla otoczenia i mieszkańców. Projektowanie, budowa, a następnie funkcjonowanie instalacji zostały ściśle uregulowane w przepisach prawnych. Inwestor podlega więc regularnym i drobiazgowym kontrolom powołanych do tego organów, m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Starostwu Powiatowemu, Państwowej Straży Pożarnej.

Przed uruchomieniemelektrociepłowni na biogaz jest ona dokładnie sprawdzana przez zewnętrzne organy kontrolne. Zdolność instalacji do funkcjonowania i jej bezpieczeństwo finalizowane jest pozwoleniem na użytkowanie wydanym przez odpowiednie organy.

Niedotrzymanie przez Inwestora wymogów prawnych zagrożone jest milionowymi karami. W związku z tym jej bieżące funkcjonowanie, zakres stosowanych substratów są na bieżąco monitorowane. W Polskiej Grupie Biogazowej czuwa nad tym zespół ekspertów, m.in. inżynierów, biotechnologów, automatyków, serwisantów, operatorów.

Działanie instalacji nie ma negatywnego wpływu na środowisko, prowadzone w pobliżu uprawy oraz hodowle zwierząt. Nie ma również negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. 

Polska Grupa Biogazowa wdrożyła na terenie swoich instalacji szereg procedur związanych z przetwarzaniem substratów. Przede wszystkim są on dowożone są w specjalnie przystosowanych pojazdach i przetwarzane na bieżąco, bez konieczności długotrwałego przechowywania, z wyjątkiem kiszonki z kukurydzy, która nie emituje jednak nieprzyjemnego zapachu. Substraty (głównie płynne) znajdują się w podziemnym szczelnym zbiorniku, podobnie jak masa poferementacyjna. W zależności od substratów i lokalnych uwarunkowań na biogazowniach, należących do Polskiej Grupy Biogazowej, stosowane są rozwiązania antyodorowe w postaci filtrów, urządzeń antyodorowych.

Jak skorzystają mieszkańcy?

Przede wszystkim funkcjonowanie na terenie gminy elektrociepłowni na biogaz daje możliwość skorzystania z ekologicznego ciepła, które wyprodukowane zostało w sposób nieszkodliwy dla człowieka i środowiska naturalnego. Wytworzone w instalacji ciepło może być dostarczone do okolicznych gospodarstw domowych i lokalnych przedsiębiorstw w konkurencyjnych cenach

- Jesteśmy otwarci na współpracę z lokalnymi władzami oraz mieszkańcami w kontekście dystrybucji ciepła wytworzonego w elektrociepłowni na biogaz. Dla mieszkańców miejscowości, w których zlokalizowane są nasze inwestycje oferujemy sprzedaż ciepła po preferencyjnych cenach – mówi Marcin Orłowski, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej.

Na istnieniu elektrociepłowni na biogaz mogą skorzystać również lokalni rolnicy, nie tylko w zakresie dostaw do biogazowni biomasy z lokalnego przetwórstwa i hodowli, ale także poprzez możliwość korzystania z pofermentu.

W procesie produkcji biogazu dochodzi do powstania masy pofermentacyjnej, zawierającej wysoką zawartość składników odżywczych, która stanowić może znakomity zamiennik dla nawozów sztucznych wykorzystywanych w rolnictwie.

To doskonały środek wspomagający uprawę roślin, a także nawadniający glebę, zwłaszcza w trakcie częstych ostatnio susz. Zapach masy pofermentacyjnej jest znacznie mniej uciążliwy niż powszechnie stosowany obornik czy gnojowica, a ponadto nie zawiera on w sobie pasożytów (jak obornik czy gnojowica) ani bakterii chorobotwórczych. W miejscowościach, w których PGB posiada elektrociepłownie na biogaz z masy pofermentacyjnej chętnie korzystają lokalni rolnicy.

- Nasza inwestycja w Państwa regionie z pewnością przyniesie korzyści. W imieniu Polskiej Grupy Biogazowej deklaruję chęć współpracy z władzami samorządowymi, lokalnymi rolnikami, przedsiębiorcami oraz społecznością lokalną – mówi Marcin Orłowski, Prezes Zarządu PGB.


POLSKA GRUPA BIOGAZOWA 

/artykuł sponsorowany

Share