Nowe ambulatorium w Strzelcach Kraj. w budynku liceum? Taki pomysł ma powiat...

Na ostatniej Sesji Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego Radni dyskutowali nad propozycją lokalizacji ambulatorium w Strzelcach Krajeńskich. Zarząd Powiatu proponuje umieścić ambulatorium w budynku Liceum w Strzelcach Kraj.

W sprawozdaniu Starosta Bogusław Kierus przedstawił plan zagospodarowania piętra budynku w Zespole Szkół w Strzelcach Kraj właśnie pod ambulatorium. Zarząd Powiatu planuje właśnie tam przenieść nocną i świąteczną opiekę zdrowotną , zespół ratownictwa medycznego oraz planowany gabinet specjalistyczny, który ma powstać. Rozwiązanie to wymagać będzie przystosowanie budynku do potrzeb uczniów i służb medycznych poprzez wyłączenie piętra i wykonanie odrębnego wejścia tak aby nie kolidowało to w bieżącym funkcjonowaniu .

Zdaniem Starosty takie rozwiązanie pozwoli na racjonalne wykorzystanie budynku, a jednocześnie pozwoli na zmniejszenie poniesionych kosztów bieżącej działalności Liceum jak również przez Szpital Powiatowy w Drezdenku. Warto nadmienić, że zarząd nie ma w zamyśle likwidacji Zespołu Szkół.

Pomysł przeniesienia Ambulatorium do budynku zespołu szkół nie wszystkim radnym powiatowym się podoba. Swoje wątpliwości przedstawił Radny Mateusz Karkoszka. 

Dyskusja na temat Ambulatorium w Strzelcach dostępna poniżej: 

Share