W szpitalu w Drezdenku można wykonać badanie serologiczne na oznaczenie poziomu przeciwciał przeciw SARS-CoV-2

Od dnia 9.12.2020r. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku wprowadza do swojej oferty możliwość oznaczenia przeciwciał przeciwko SARS-Cov-2 w klasie IgM oraz IgG.

Koszt takiego badania:
SARS-CoV-2 IgM- 100zł
SARS-CoV-2 IgG- 100zł

Oznaczenia będą wykonywane w poniedziałek, środę i piątek. Czas oczekiwania na wyniki maksymalnie 2 dni.
➡️ Oznaczenie przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgM i IgG wykonuje się w celu określenia możliwego kontaktu z wirusem wywołującym COVID-19. Przeciwciała IgM mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 7 – 10 dni ( średnio w 8 dniu ) od wystąpienia objawów choroby. Przeciwciała IgG mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 11 – 14 dni od wystąpienia objawów choroby.
➡️ Wykonanie badania jest wskazane w przypadku:
a) wykrycia osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji (tzw. ,,cisi'' nosiciele).
b) osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań RT – PCR.
c) osób szczególnie narażonych na kontakt z SARS-CoV-2 (personel medyczny) w celu wykluczenia kontaktu z wirusem lub potwierdzenia istnienia odporności.
d) Pacjentów z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku koronawirusa.
e) badań epidemiologicznych, mających na celu ustalenie rozpowszechnienia zakażenia w populacji.
➡️ Wynik badania serologicznego musi być interpretowany w połączeniu z objawami klinicznymi i/ lub wywiadem epidemiologicznym pacjenta.
Badanie ma charakter przesiewowy i każdy wynik dodatni w klasie IgM powinien być potwierdzony badaniem genetycznym RT – PCR.
Przeciwciała IgM są przeciwciałami ,,wczesnej fazy'' infekcji, a wynik dodatni może świadczyć o aktywnym zakażeniu, ale nie jest on równoznaczny z rozpoznaniem.
Przeciwciała IgG są przeciwciałami ,,późnej fazy" infekcji, wskazującymi rozwinięcie humoralnej odpowiedzi immunologicznej i świadczą o przebytym kontakcie z wirusem SARS-Cov-2.
Zbyt wczesne wykonanie badania może dawać wynik fałszywie ujemny, ze względu na tzw. okienko serologiczne, czyli czas w którym specyficzne przeciwciała nie są jeszcze wykrywalne. Wyniki dodatnie mogą być spowodowane przebytą lub trwającą infekcją szczepami koronawirusa innymi niż SARS-CoV-2, np. koronawirus HKU1, NL63, OC43 lub 229E.
Wyniki badań serologicznych nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania oraz wykluczania zakażenia SARS-CoV-2 lub do informowania o stanie zakażenia.
➡️ Oznaczenie przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wykonywane będa w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Drezdenku na analizatorze immunochemicznym Dxl 600 firmy Beckam Coulter.

źródło: szpital Drezdenko

Share

REKLAMA

REKLAMA