Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla Drezdenka, Dobiegniewa, Zwierzyna i Powiatu

244.570.794,12 zł dla woj. lubuskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym 84.052.170.12 zł w ramach części wnioskowej. Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych.

– Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki naboru na drugi etap, tzw. konkursowy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – powiedział w czasie konferencji prasowej wojewoda Władysław Dajczak.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów. Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in. budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.

Drezdenko - 1,5 mln złotych na budowę wodociągu!
Pan Władysław Dajczak - Wojewoda Lubuski ogłosił wyniki konkursu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych‼️ Gmina Drezdenko otrzyma 1 500 000 zł wsparcia na realizację zadania budowy wodociągu przesyłowego Kosin-Drezdenko oraz zwodociągowanie wsi Karwin. Tym sposobem strategiczna dla rozwoju Naszej Gminy inwestycja może zostać zrealizowana już w przyszłym roku - napisała Pani Burmistrz na facebooku. 

Dobiegniew - 2 mln złotych na modernizację stacji uzdatniania wody 
Gmina Dobiegniew otrzymała 2 mln zł ,które przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobiegniewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Grąsach”.
 
 
Powiat Strzelecko-Drezdenecki - 1 mln zł. na instalacje fotowoltaiczne.
Powiat otrzymał 1 mln zł ,które przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne związane z montażem instalacji fotowoltaicznej. W celu zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz redukcje zanieczyszczeń do atmosfery.
 
Zwierzyn
Gmina Zwierzyn otrzymała 1 000 000,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę szkoły w Zwierzynie.
 
Stare Kurowo
Gmina Stare Kurowo otrzymała 1 200 000 zł i dzięki tym środkom będzie mogła zrealizować bardzo ważne i niezbędne zadanie, jakim jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie!
 
źródło: LUW, red., gov.pl 
 
 

 

Share