Poznaliśmy wykonawcę obwodnicy Strzelec Kraj. - ma kosztować blisko 80 mln. i być gotowa w 2024 roku | Zobacz Szczegóły

GDDKiA wybrała wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje ponad siedmiokilometrową obwodnicę Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22. W postepowaniu przetargowym łącznie wzięło dział pięć podmiotów.

Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy COLAS Polska, która wyceniła swoją pracę na ponad 78 mln zł. Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania od wyboru tej oferty, umowa zostanie podpisana w I kw. 2021 r. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Wykonawca będzie miał za zadanie wykonać projekt, uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zbudować ponad siedmiokilometrową obwodnicę Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22. Będzie to jednojezdniowa, dwupasmowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W zakres inwestycji wchodzi budowa nowych obiektów mostowych, budowa skrzyżowań jednopoziomowych oraz budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym przejść dla zwierząt. Wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca, m.in. oświetlenie drogowe oraz wyposażenie w urządzenia BRD. Zadanie jest realizowane w formule Projektuj i buduj.

Czas realizacji zadania
Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 36 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2024 r.

Cele zadania GDDKiA
Podstawowym celem budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miejscowość i odciążenie istniejącej sieci dróg, a także uspokojenie ruchu w centrum miasta. Droga krajowa nr 22 jest jedyną trasą przejazdową przez Strzelce Krajeńskie w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego oraz w kierunku województwa pomorskiego i portów Trójmiasta. Ponadto przebiega przez strefę zabytkową wpisaną do rejestru zabytków, co uniemożliwia konieczną rozbudowę układu komunikacyjnego miasta. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości dróg w jego granicach. Poprawi to komfort jazdy, skróci czas podróży, a także ograniczy emisje spalin i hałasu.

źródło: www.gddkia.gov.pl

 

P O L E C A M Y - R Ó W N I E Ż  

Drezdenko: Wilki podchodzą coraz bliżej mieszkańców... 

 

Share

REKLAMA

REKLAMA