Miasto podzieliło pieniądze na sport. Prawie 100 tys. dla Łucznika, ponad 80 dla "POM"-u | Zobacz

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich przedstawił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Największą dotację otrzyma Łucznik Strzelce Krajeńskie - łącznie na dwa zadania otrzyma 93 tys. złotych. Druga największa dotacja powędruje do Ludowego Klubu Sportowego "POM" - klub otrzyma 82 tys. złotych. Poniżej pełne zestawienie dotacji. 

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Lp.

Nazwa składającego ofertę

Nazwa zadania

Kwota dotacji [zł]

1.

Klub Sportowy „Błyskawica” Lipie Góry

Wspieranie klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej w ich działalności statutowej, w tym uczestnictwie w rozgrywkach prowadzonych przez związki sportowe oraz pomoc w realizacji imprez.

14 500,00 (w tym
4 000,00 zł środki rady sołeckiej)

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Dragon”

Sport dla każdego. Kickboxing, ćwiczenia ogólnorozwojowe i zręcznościowe.

15 000,00    

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Dragon”

Boks. Szkolenie dzieci i młodzieży

2 000,00

4.

Stowarzyszenie „Amazonki” w Strzelcach Krajeńskich

Sportowo, zdrowo i radośnie 2021

4 500,00

5.

ART

Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w 2021

7 000,00

6.

Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce oddział w Strzelcach Krajeńskich

Spartakiada sportowa na rzecz osób niepełnosprawnych

1 600,00

7.

Klub Sportowy „Leśnik” Buszów

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta i gminy Strzelce Kraj, oraz sołectwa Buszów

10 500,00

8.

Młodzieżowy Klub Żeglarski „Szkwał„

regaty o „Puchar Burmistrza Strzelec Krajeńskich”

nie przyznano

9.

Klub Sportowy „Nietoperz” Gardzko

Upowszechnianie i rozwój sportu w sołectwie Gardzko

10 500,00

10.

Strzelecki Klub Tenisowy

Rozwój tenisa w Gminie Strzelce Krajeńskie

6 000,00

11.

Ludowy Klub Sportowy „POM” Strzelce Krajeńskie

Realizacja procesu szkolenia w kolarstwie

82 000,00

12.

Miejski Klub Sportowy „Łucznik” Strzelce Krajeńskie

Całoroczne szkolenie i udział drużyn młodzieżowych MKS Łucznik w Strzelcach Kraj. w rozgrywkach sportowych

53 000,00

13.

Klub Sportowy „Muszelka” Ogardy

Szkolenie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w zakresie piłki nożnej w 2021r.

9 000,00

14.

Miejski Klub Sportowy „Łucznik” Strzelce Krajeńskie

Całoroczne szkolenie i udział drużyny seniorskiej MKS Łucznik w Strzelcach Kraj. w rozgrywkach sportowych

40 000,00

15.

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Prowadzenie działalności sportowej na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

3 000,00

16.

Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni Razem”

Upowszechnianie sportu oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w SOSW w Strzelcach Kraj

1 500,00

17.

Klub Sportowy „Muszelka” Ogardy

Szkolenie i udział w rozgrywkach sportowych drużyny seniorskiej Klubu Sportowego Muszelka Ogardy w 2021r.

26 000,00 (w tym
5 000,00 zł środki rady sołeckiej)

18.

Ludowy Zespół Sportowy w Bobrówku

Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej w sołectwie Bobrówko

28 000,00 (w tym
7 000,00 zł środki rady sołeckiej)
 

19.

FSD Sport

VII Maraton MTB o Puchar Burmistrza Strzelec Krajeńskich

10 000,00

20.

Stowarzyszenie Buszów Dla Nas

Rodzinny rajd rowerowy

1 500,00

21.

Młodzieżowy Klub Żeglarski „Szkwał„

Regaty o „Złoty Dzwon jez. Lipie”

1 500,00

22.

Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum

Organizacja szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży SP2 Strzelce Kraj. i SP Bobrówko.

9 500,00

23.

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka

Całoroczna organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Organizowanie i udział w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

7 500,00

Razem:

344 100,00

 

2. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

Lp.

Nazwa składającego ofertę

Nazwa zadania

Kwota

dotacji

[zł]

  1.  

Stowarzyszenie Kresowiaków Południowo-Wschodnich

Aktywni i radości w jesieni życia

5 000,00

  1.  

Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Łódź/ Oddział Strzelce Krajeńskie

Wyjazd nad morze do Dziwnowa: Wypoczynek, Rekreacja. Integracja

6 000,00

  1.  

Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Łódź/ Oddział Strzelce Krajeńskie

Beskid szlakiem miejsc i obiektów okresu II Wojny Światowej

6 700,00

  1.  

Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca „Krajna”

Wyposażenie ZTL „Krajna” w stroje lubuskie dla kobiet

6 720,00

  1.  

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Strzelce Krajeńskie

HARCERSKIE CENTRUM ROZWOJU INTERPERSONALNEGO

5 000,00

Razem:

29 420,00

 

3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym realizowania zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 

Lp.

Nazwa składającego ofertę

Nazwa zadania

Kwota

dotacji

[zł]

  1.  

Strzeleckie Stowarzyszenie Wspierania Trzeźwości  „Apogeum” w Strzelcach Krajeńskich

„Wspieranie działań ruchów abstynenckich.”

2 000,00

  1.  

Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce

„ Szkolny program profilaktyczny dla klas 1-4 szkół podstawowych na podstawie programu Cukierki”

8 000,00

Razem:

10 000,00

 

4.  Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego nie wpłynęła żadna oferta.

Share

REKLAMA

REKLAMA