Podatek od wygranej - kiedy zapłacić i w jakiej wysokości?

Każdy, kto bierze udział w różnego rodzaju grach liczbowych lub losowych liczy na ten niewielki łut szczęścia, który pozwoli mu sięgnąć po najwyższą wygraną. Radość ze szczęścia nieco przygasa w momencie odbioru wygranej. Okazuje się, ze wygranych jest dwóch: szczęściarz i fiskus.

Podatek od wygranych losowych

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wśród wielu podatków przewiduje także podatek od wygranych losowych. Jest to podatek zryczałtowany w wysokości 10%, a więc od upragnionego miliona trzeba odprowadzić 100 tys. podatku. Tym sposobem rzeczywista wygrana wynosi 900 tys.

Ustawodawca obowiązek odprowadzenia podatku nakłada na organizatora loterii pieniężnej lub rzeczowej. To oznacza, że wygrywający nie musi osobiście rozliczać się z US i wypełniać specjalnych formularzy PIT, ani uwzględniać w zeznaniu rocznym.

Trochę trudniejsza jest sytuacja w przypadku wygranych rzeczowych. Zwycięzca przed odebraniem nagrody musi wpłacić organizatorowi 10% wartości wygranej. I tu może pojawić się problem w przypadku wygranych o dużej wartości. Po prostu nie każdego na nią stać. Pozostaje pożyczka od rodziny lub znajomych i zwrot po sprzedaży wygranej. Ale uwaga, sprzedaż może nastąpić dopiero po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiła wygrana. Sprzedaż przed tym terminem traktowana jest jako wzbogacenie i uzyskaną kwotę uwzględnić w PIT 36 i zapłacić od niej podatek dochodowy.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od wygranej

Zgodnie z ustawą nie trzeba płacić podatku od wygranych poniżej wartości 760 zł, jeżeli konkurs lub loteria były ogłaszane przez środki masowego przekazu (telewizja, prasa, radio). Oczywiście nie chodzi o samo ogłoszenie konkursu w środkach masowego przekazu, ale o organizowanie go przez te media.

Mimo, że ustawa nie wymienia wprost Internetu jako środka masowego przekazu, to interpretacja stosowana przez urzędy skarbowe zmierza w kierunku zaliczenia go do takich środków pod warunkiem, że dostęp do strony jest ogólnodostępny i nie wymaga stosowania żadnych kodów dostępu.

Ten sam limit obowiązuje także w konkursach o tematyce naukowej, dziennikarskiej, sportowej, dotyczących kultury lub sztuki. Wolne od podatku są również nagrody o tej wartości powiązane ze sprzedażą premiową. W znacznie lepszej sytuacji są uczestnicy gier liczbowych, loterii pieniężnych, zakładów wzajemnych, loteriach autotekstowych (trzeba zadzwonić lub wysłać sms), ponieważ płacą podatek dopiero od wygranej powyżej 2280 zł. Kwota podatku naliczana jest od całości wygranej, a nie tylko od nadwyżki powyżej 2280 zł. Całkowicie zwolnione od podatku są wygrane uzyskane w kasynach gry, wideoloteriach, na automatach, w bingo pieniężnym i fantowym. Wysokość wygranej nie ma znaczenia pod warunkiem, że gry te organizowane są przez podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Obowiązki organizatorów gier losowych

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych to na organizatorach konkursów i gier losowych spoczywa obowiązek rozliczania wygranych z US. To oni są płatnikami podatku zryczałtowanego w wysokości 10%. W związku z tym to na nich spoczywa obowiązek pobrania podatku i przekazania go do właściwego US. Jest nim urząd zgodny z miejscem zamieszkania lub siedzibą płatnika. Podatek musi być rozliczony do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym nagroda została wydana. W przypadku wygranych pieniężnych podatek odliczany jest automatycznie od wygranej. W przypadku nagród rzeczowych nie może być ona wydana przed wpłaceniem należnego podatku przez zwycięstwem. Czasami jest to trudne, dlatego niektórzy organizatorzy do nagród rzeczowych dodają nagrody pieniężne w wysokości należnego podatku. Płatnicy rozliczają podatek od wygranej na drukach PIT 8AR.

Źródła:
- https://zaradnyfinansowo.pl/podatek-od-wygranej-kiedy-i-ile-trzeba-go-zaplacic/
- art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Share