Będzie remont drogi w m.Gardzko - nowy asfalt, chodniki i progi zwalniające...

Inwestycja warta ponad 1 milion złotych, w ramach której planowana jest przebudowa drogi powiatowej 1381F w miejscowości Gardzko. Mieszkańcy czekali na nią od bardzo dawna.

Inwestycja to nie tylko wymiana nawierzchni. Zakres obejmuje:

  • zmianę nawierzchni istniejącej jezdni,
  • zmianę nawierzchni istniejących zjazdów do posesji,
  • powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone, poprzez wyprofilowanie terenu, oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń, obsianie terenów zielonych mieszanką traw
  • remont chodnika
  • montaż progów zwalniających

Na wyżej wymienione zadanie Powiat strzelecko-drezdenecki złożył wniosek o dofinansowanie w ramach naboru poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i otrzymał dofinasowanie wysokości 63,63%.

Wykonawcą inwestycji jest firma Przedsiębiorstwo Drogowo Usługowe DROMAX Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c.

Koszt zadania to 1 098 077,27 zł brutto.

źródło: fsd.pl, 
foto: fsd.pl

 

Share