Strzelce - Finanse

Program „Rodzina 500+” rusza w kwietniu przyszłego roku!

Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacane od drugiego kwartału przyszłego roku. Proponowane rozwiązanie ma zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

Czytaj więcej...

Nowa forma wsparcia dotycząca osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Od 1 stycznia 2016 roku, w wyniku nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1814) w urzędach pracy dostępna będzie nowa forma wsparcia polegająca na refundacji przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia,

Czytaj więcej...

Świadczenie rodzicielskie - nowa pomoc dla rodziców

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Czytaj więcej...

REKLAMA

REKLAMA