Wojewoda spotkał się z starostą powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Rozmawiali o planach...

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się z Bogusławem Kierusem, starostą powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Podczas spotkania starosta przedstawił wojewodzie najbliższe plany inwestycyjne na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w zakresie infrastruktury drogowej oraz modernizacji obiektów oświatowych.

Przedstawił również informacje o aktualnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Drezdenku, który pełni rolę szpitala covidowego. Placówka otrzymała już wsparcie w postaci dodatkowego sprzętu, a kolejne jest planowane również w najbliższym czasie.

źródło: lubuskie.uw.gov.pl

Share