Ogardy zabiegają o remont drogi - spotkali się z wojewodą.

Tylko do 12 lutego gminy, w których w przeszłości funkcjonowały PGR-y mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji. Taką gminą są m.in. Strzelce Krajeńskie.

Wojewoda Władysław Dajczak spotkał się z przedstawicielkami sołectwa Ogardy oraz radnym gminy Strzelce Krajeńskie Zbigniewem Lepiato by porozmawiać o trwającym naborze i o potrzebach mieszkańców, które dzięki programom rządowym mogły by zostać zrealizowane.

Każda gmina może złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje. Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji to 50 tys. zł, natomiast maksymalna 5 mln zł. Środki mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe i nie mogą zostać przeznaczone na refundację poniesionych już wydatków. Preferowane są inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla/dzielnicy, innych przedstawicieli lokalnej społeczności.

Przedstawiciele sołectwa Ogardy wraz z gminą będą starali się o dofinansowanie do remontu drogi, który znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz jakość życia mieszkańców.

 

źródło: lubuskie.uw.gov.pl

 

Zbieracze zrzutów penetrują już zakątki leśnych ostępów. Pamiętajcie, że nie należy zbierać poroży kosztem zwierzyny....

Jelenie-byki jeszcze na dobre nie rozpoczęły zrzucać poroża, a zbieracze zrzutów penetrują już nawet najdziksze zakątki leśnych ostępów. Pamiętajmy jednak, że nie należy zbierać poroży kosztem zwierzyny.

Czytaj więcej...

 
Share