Wojewoda rozmawiał z burmistrz Dobiegniewa Sylwią Łaźniewską oraz prezes PUK Komunalni...

Wojewoda Władysław Dajczak rozmawiał o planach i inwestycjach z burmistrz Dobiegniewa Sylwią Łaźniewską oraz prezes PUK Komunalni w Dobiegniewie Agnieszką Walendzik.

Podczas spotkania w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Władysław Dajczak wspólnie z burmistrz Dobiegniewa Sylwią Łaźniewską oraz prezes PUK Komunalni w Dobiegniewie Agnieszką Walendzik rozmawiali o planowanych inwestycjach w gminie Dobiegniew. Burmistrz omówiła wojewodzie aktualne plany inwestycyjne, na które gmina będzie zabiegała o środki z programów rządowych. Przedstawiła też stan przygotowań istotnej dla gminy inwestycji w ramach programu rządowego Maluch Plus, budowę żłobka dla dzieci do lat 3. Burmistrz zaprosiła również wojewodę do odwiedzenia gminy jeśli warunki epidemiczne na to pozwolą.

Prezes PUK Komunalni w Dobiegniewie Agnieszka Walendzik poinformowała wojewodę o przygotowaniach do realizacji inwestycji jaką jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie. Inwestycja będzie realizowana dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina Dobiegniew otrzymała w ramach programu 3 700 130 zł. Środki te przeznaczy na istotną dla gminy inwestycję polegającą na modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie. Środki pozwolą na przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków, modernizację stacji uzdatniania wody wraz z wymianą wyposażenia ujęcia wody podziemnej, budowę odcinka sieci wodociągowej o dł. 1,3 km w m. Grąsy, wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Grąsy o dł. 5,9 km i podłączenie jej do istniejącego zbiorczego systemu odbioru ścieków.

źródło: lubuskie.uw.gov.pl

 

 

Pilne! Wzrost zakażeń koronawirusem! Rząd wprowadza nowe obostrzenia... | zobacz szczegóły

Mamy znaczący wzrost zakażeń koronawirusem, minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował dziś na antenie TOK FM,  że ostatniej doby przekroczyliśmy 12 tys. nowych zakażeń. 

Czytaj więcej...

 
Share