Uszkodzony most i droga dojazdowa do Błotna zostaną wyremontowane |

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak podpisał umowę ze Starostą Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa na uszkodzony most i drogę dojazdową do Błotna.

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego promesę na dofinansowanie w 2018 roku zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1360F na odcinku Błotno – Pławin w km 10+972 – 11+252 wraz z mostem w ciągu tej drogi w km 11+021". Straty dotyczące zadania są następstwem intensywnych opadów deszczu oraz podwyższonego stanu wód w okresie od 23 lutego do 24 marca 2017 roku. Część drogi powiatowej nr 1360F oraz most w ciągu tej drogi uległy zniszczeniu z powodu znaczącego wzrostu stanu wód w Noteci. Doszło wówczas do podmycia fundamentów kamiennych mostu oraz uszkodzenia w dużym stopniu przyczółków, co spowodowało częściowe zapadnięcie się konstrukcji mostu. Ponadto w wyniku rozmycia, na skutek intensywnych opadów deszczu uszkodzeniu uległo 280 m odcinka drogi powiatowej nr 1360F.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej, o których mowa w promesie, w kwocie 190 000 zł. Wojewoda wyraził zgodę na zakończenie realizacji zadania do dnia 30 września br.

źródło i foto: LUW | lubuskie.uw.gov.pl

Uwaga na oszustów! Znów pojawili się w Strzelcach Krajeńskich

To już kolejna próba oszustwa w Strzelcach Krajeńskich. Przypomnijmy, że w sierpniu starsza kobieta straciła swoje oszczędności.

Czytaj więcej...

Share

REKLAMA

REKLAMA