Działka z dostępem do jeziora to nie prywatna plaża - dostęp do jeziora nie może być ograniczany

Otrzymaliśmy na naszą skrzynkę ciekawy apel mieszkańca, który zwrócił uwagę na ograniczanie dostępu do jeziora przez właścicieli działek. Ma rację - gdyż dostęp do jeziora nie może być ograniczany!

Poniżej treść jaka trafiła na naszą skrzynkę od mieszkańca. 

Jako, że jesteśmy u progu sezonu letniego i wielu mieszkańców, jak i turystów, będzie szukało wypoczynku nad wodą, chciałem zwrócić uwagę odpowiednich władz i właścicieli posesji na problem z dostępem do jeziora. W szczególności do jeziora Lipie w miejscowości Długie.

To co w ostatnich latach dzieje się nad jeziorami woła o pomstę do nieba. Zagrodzony dostęp do jezior, wszędzie znaki "Teren Prywatny", "Zakaz Wstępu". Chciałbym przypomnieć, że właścicielem większości wód w Polsce jest Skarb Państwa i dostęp do jeziora przysługuje każdemu i wszyscy możemy kąpać się, uprawiać sporty czy łowić ryby w odległości 1,5 metra od brzegu. Dostęp do linii brzegowej jeziora nie może być ograniczony przez właścicieli przylegających działek, linia brzegowa nie jest jego własnością. Każdy, powtarzam każdy może korzystać z brzegu jeziora. Działka z dostępem do jeziora to nie prywatna plaża. 

A co widzimy w rzeczywistości? Wystarczy przejechać się po okolicznych miejscowościach. W większości nad jeziorem skrawek plaży gminnej, na której czasem jest taki tłok, że nie można położyć ręcznika . Niektórzy posuwają się nawet do metod wpuszczania ogrodzenia, siatki do jeziora, tak żeby nikt nie mógł przejść. 

Art. 232 prawo wodne
1. Zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.
Art. 32 prawo wodne
1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych oraz z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

źródło: nadesłane, 

 

I N N E   A R T Y K U Ł Y

Pożar altany w Dobiegniewie | FOTO

 Dziś w Dobiegniewie doszło do pożaru altany, która spłonęła doszczętnie. 

Czytaj więcej...

 
Share

REKLAMA

REKLAMA