Budżet Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2022 rok uchwalony - spada zadłużenie powiatu | Zobacz

Na grudniowej sesji Rady Powiatu 12 głosami za, przy 1 przeciwko i 4 wstrzymujących się został przyjęty budżet Powiatu na 2022 rok.

Budżet na 2022 rok przewiduje wydatki w kwocie 65,5 mln zł, w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 9,1 mln zł. Do tej kwoty należy dodać jeszcze ok. 4 mln zł, których nie uwzględniono w budżecie, a które Powiat pozyskał w związku z przyznanymi środkami finansowymi w ramach „Polskiego Ładu”. Łącznie więc na wydatki inwestycyjne Powiat przeznaczy ponad 13 mln zł.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych w 2022 roku należą między innymi:

  • przebudowa drogi w Gardzku,
  • przebudowa drogi w Bobrówku,
  • termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelcach Kraj.,
  • budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (Dom Dziecka) w Zwierzyniu,
  • budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy CKZiU w Strzelcach Kraj.,
  • dalsza poprawa infrastruktury na drogach powiatowych i mostach.

W ciągu 3 lat, tj. od początku kadencji Zarząd Powiatu pozyskał ponad 20 mln zł środków zewnętrznych na inwestycje. W okresie 3 lat Zarząd Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego nie brał żadnych kredytów, ani zobowiązań finansowych. Zadłużenie Powiatu na koniec roku 2021 dzięki odpowiedzialnej polityce finansowej Zarządu Powiatu udało się zredukować do kwoty 4 380 000 zł.

źródło: fsd.pl, 

Share